Кученца родени в нашия развъдник

 

2014 г.

На 16.03.2014 г. се родиха кученца от Fortuna II Bossilek и Dozer ot SergeevROTT

   

-на 8 дни

 

2013 г.

На 23.07.2013 г. се родиха кученца от Kukla Bossilek и Gotz von der Bleichstrasse

  

-на 30 дни

         

-на 60 дни

 

2012 г.

На 27.09.2012 г. се родиха кученца от Fortuna II Bossilek и Ranbir Kannibal of Kinders Royal Rott

      

-на 15 дни

----------------------------------

На 08.03.2012 г. се родиха кученца от Assi Bossilek и Xavier Geriat`s Merry Dogs

    

-на 3 дни

 

2011 г.

           На 22.08.2011 г. се родиха кученца от Fortuna II Bossilek и Konan of Sanny Hill    

    

-на няколко часа

         

-на 40 дни

2010 г.

           На 18.03.2010 г. се родиха кученца от Assi Bossilek и Montaun Geriat`s Merry Dogs

    

 

-на няколко часа

2010 г.

2009 г.

На 23.11.2009 г. се родиха кученца от Palma Geriat`s Merry Dogs и  Dundy Bossilek

 

-на няколко часа

 

-на 60 дни

----------------------------------

На 13.07.2009 г. се родиха кученца от Darta 2 Bossilek и Montaun Geriat`s Merry Dogs

 

-на няколко часа

 

-на 20 дни

----------------------------------

На 28.06.2009 г. се роди 1 кученцe от Olya Geriats Merry Dogs и Аres od Mitov

  

-на 3 дни  

   

-на 30 дни

----------------------------------

На 25.03.2009 г. се родиха кученца от Assi Bossilek и Аres od Mitov

  

-на пет дни

  

-на един ден

2009 г.

2008 г.

На 26.03.2008 г. се родиха кученца от Assi Bossilek и Muck von der Scherau

    

-на един ден

2008 г.

2007 г.

 На 24.03.2007 г. се родиха кученца от Assi Bossilek и Xari Bossilek

 

-на няколко часа

 

-на 30 дни

----------------------------------

На 10.02.2007 г. се родиха кученца от  Olya Geriats Merry Dogs и Yak Bossilek

-на няколко часа

2007 г.

2006 г.

На 13.06.2006г. се родиха кученца  от  Ulla Bossilek  и Xari Bossilek

-на няколко часа

  

-тук на 21 ден

2006г.

2005г.

На 03.05.2005 се родиха кученца от  Ulla Bossilek и ARCI CRNA CIZMICA

 

      2005г.

  2003г.

На 07.06.2003  се родиха кученца от  Ulla Bossilek  и ARCI CRNA CIZMICA

     

На 31 дни

 

 2003г.

2002г.

На 15.04.2002 се родиха кученца от Ondra Bossilek и King vom Schwaiger Wappen